Perspectief op werk

Leven.Werken.Beter

Werkgevers die gemotiveerde mensen zoeken, vinden die mensen bij ons.  Bij de Bovengrondse Vakschool zijn mensen op weg om duurzaam in hun eigen inkomen te voorzien. Alle kandidaten worden geholpen met hun ontwikkeling richting een betaalde baan. De Bovengrondse Vakschool is er ook voor jongeren waar het schoolsysteem niet meer bij past. Zij kunnen ervaren waar hun talent zit en uitzoeken hoe ze het beste aan hun toekomst kunnen werken. Het resultaat: ze zitten weer op het goede spoor.

Een tijd lang zijn de kandidaten aan het werk op onze locatie. Onze voormannen en -vrouwen zorgen voor de dagelijkse begeleiding, zodat kandidaten wennen aan het ritme, het uitvoeren van opdrachten en aandacht hebben voor veilig werken. Onze ontwikkel- en werksferen richten we samen met werkgevers in, waardoor er een concreet perspectief op een baan ontstaat. Dat doen we door intensieve samenwerking, zodat we samen een brug kunnen bouwen die kandidaten de kans geeft op een stabiele overgang naar een echte baan.

Heeft u als werkgever de maatschappelijke betrokkenheid en interesse om via deze weg gemotiveerde nieuwe medewerkers te vinden? En ziet u het als uw verantwoordelijkheid om mensen de kansen te bieden die ze verdienen? Neem contact met ons op over de mogelijkheden om samen te werken.

 

Wat de Bovengrondse Vakschool doet en kan

– BVS maakt talenten en kwaliteiten van kandidaten zichtbaar;
– Kandidaten ontwikkelen bij de BVS motivatie, discipline, vaardigheden;
– Bij de BVS leren kandidaten in de praktijk;
– Samen met werkgevers werken we aan de inrichting van de werksferen en bedrijfsspecifieke vakscholen;
– Met elkaar – kandidaten, BVS en werkgevers – helpen we mensen om aan hun toekomst te bouwen;
– De BVS helpt werkgevers aan een goede match met mensen die passen in de kwaliteitseisen van het bedrijf of de organisatie;
– BVS geeft werkgevers ruimte om met elkaar in verbinding te komen via programmaraden.

Hoe het werkt

1. Kandidaten komen binnen bij de BVS, via de gemeente, andere organisaties of op eigen initiatief;
2. Ze krijgen een warme ontvangst, een open gesprek, gevolgd door een assessment en een bezoek aan één of meer bedrijven en organisaties;
3. Kandidaten werken vervolgens maximaal een jaar in een van onze ontwikkelsferen. Zodra het kan, maken ze een begeleide stap naar een werkgever;
4. Werkgevers leveren tijd, inzet en expertise om de werksferen zo in te richten dat er aansluiting ontstaat op hun bedrijf;
5. Waar mogelijk richt de BVS in zeer nauwe samenwerking met werkgevers een bedrijfsspecifieke vakschool in. Dit vraagt inzet, tijd en expertise van werkgevers die kansen zien voor hun bedrijf én voor de mensen;
6. Daarnaast kunnen kandidaten gebruik maken van een meer generieke vakschool, die we inrichten en door beroepsopleidingen laten certificeren.