Samen maken we een ontwikkelomgeving

Beter.Leven.Werken

Iedereen in Heerlen die kan werken maar die het op de arbeidsmarkt zelfstandig nog niet redt, wordt doorverwezen naar de Bovengrondse Vakschool. Bij de Bovengrondse Vakschool gaan mensen aan het werk.

De Bovengrondse Vakschool is er ook voor jongeren waar het schoolsysteem niet meer bij past. Zij kunnen ervaren waar hun talent zit en uitzoeken hoe ze het beste aan hun toekomst kunnen werken. Ze worden geholpen met hun ontwikkeling richting een betaalde baan.

Hoe we werken

Met de ondersteuning van een onderzoek naar kansen en mogelijkheden (Mijnspoor) en bedrijfsbezoeken kunnen kandidaten kiezen voor een ontwikkelsfeer. Dit is een qua werk inspirerende omgeving waar zij motivatie, discipline, werk als comfortzone en omgevingsbewustzijn opbouwen. Een ontwikkelsfeer biedt een veilige werkomgeving:

  • Zorgwerk: werken in de keuken (horeca), de zorg of de schoonmaak.
  • Vakwerk: werken in het groen, de techniek of de bouw.
  • Dienstwerk: werken in de logistiek, de zakelijke dienstverlening of toezicht in de stad.

De Bovengrondse Vakschool ontwikkelt zich voortdurend. Er komen dus steeds meer soorten werk bij waar kandidaten aan kunnen proeven. Door te werken ervaren zij hun eigen kwaliteiten, brengen ze ritme in hun leven, komen ze onder de mensen en bouwen ze aan een stabiele toekomst met een vaste baan en een goed inkomen. Het werk dat bij ons binnen de ontwikkelsferen wordt verricht is van maatschappelijke waarde zonder dat er sprake is van verdringing.

Naast de ontwikkelomgeving wordt De Vakschool op-/ingericht om
1) generieke vaardigheden voor een beroepsrichting aan te leren.
2) bedrijfsspecifieke vaardigheden te ontwikkelen gericht op een functie. In de bedrijfsspecifieke Vakschool kunnen kandidaten de vaardigheden verwerven waardoor ze passen in het profiel dat de werkgever nodig heeft.

Ik zoek personeel

Onze kandidaten werken keihard aan hun talenten en vaardigheden en zijn misschien wel je toekomstige werknemer.

Wil je daar eens over praten? Neem contact met ons op.

Netwerkorganisatie

De Bovengrondse Vakschool is een netwerkorganisatie met participanten: WerkvoorHeerlen (de Heerlense uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet, gericht op re-integratie en beheer van de openbare ruimte). In het ecosysteem rond de Bovengrondse Vakschool zijn ook opgenomen: WSP, Stand-by, de alliantie Heerlen-Noord met de verschillende publieke partijen, Vista en Yuverta (duale trajecten).

De sfeer bij de Bovengrondse Vakschool is levendig, open en flexibel. Alles is erop gericht om mensen te helpen aan een reguliere baan, zodat ze hun leven weer op de rit krijgen. Werkgevers, maatschappelijke organisaties en opleidingen zijn van harte welkom om aan te haken.
Bij de Bovengrondse Vakschool zijn ook senioren welkom die in een lerende of coachende rol hun vakkennis en hun levenservaring willen overbrengen.

Bent of kent u een organisatie of persoon die graag aansluit bij ons netwerk? Kom eens praten! Wij staan open voor nieuwe samenwerkingen!

Stageplekken

Op zoek naar een stageplek? Neem contact met ons op.